22 23

SchoolkostenSCHOOLKOSTEN

Dankzij een financiële bijdrage van de overheid is ons onderwijs gratis. Dat is inclusief de schoolboeken waar uw kind gebruik van maakt.

Een aantal kosten dienen ouder(s)/verzorger(s) echter zelf te betalen. Hierbij kunt u denken aan woordenboeken, een rekenmachine, een gymspullen, persoonlijke schoolspullen en een Chromebook.

 

Vrijwillige bijdrage

Veurs Voorburg krijgt van de overheid geen geld voor activiteiten en voorzieningen die buiten het reguliere lesprogramma vallen, maar het schoolleven wel gezelliger en aangenamer maken. Om dit te kunnen bekostigen vragen we alle ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen een ouderbijdrage te betalen. De gevraagde betaling is vrijwillig. Dit betekent dat ervoor gekozen mag worden de gevraagde bijdrage niet te betalen.

Bij het niet betalen van de ouderbijdrage wordt de betreffende leerling nooit de toegang tot de school of het reguliere onderwijs ontzegt. De school sluit hem/haar wel uit voor de hieronder genoemde activiteiten en voorzieningen.

Bij de factuur voor het betreffende schooljaar, welke u via uw e-mail (Wiscollect), ontvangt legt Veurs Voorburg aan alle ouder(s)/verzorger(s) een overeenkomst voor.

In deze overeenkomst wordt gevraagd akkoord te gaan met het te betalen bedrag.

 

De opbouw van de bijdrage

  Leerjaar 1   Leerjaar 2   Leerjaar 3   Leerjaar 4
  € 200   € 150   € 150   € 150

  Introductiedagen  

  Excursies

  Sportdagen

  Verzekeringen

  Schoolfeesten

  Vieringen

  Ouderavonden

  Kosten ouderraad    

  Locker

 

  Schoolkamp

  Introductiedagen  

  Excursies

  Sportdagen

  Verzekeringen

  Schoolfeesten

  Vieringen

  Ouderavonden

  Kosten ouderraad    

  Locker

  -

  -

  Introductiedagen  

  Excursies

  Sportdagen

  Verzekeringen

  Schoolfeesten

  Vieringen

  Ouderavonden

  Kosten ouderraad    

  Locker

  -

  -

  Excursies

  Sportdagen

  Verzekeringen

  Schoolfeesten

  Vieringen

  Ouderavonden

  Kosten ouderraad    

  Locker

  -

  -

  -

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft op 19 april 2018 ingestemd met bovenstaande regeling m.b.t. de schoolkosten.

 

Ooievaarspas

Wanneer ouder(s)/verzorger(s) in Den Haag wonen en een laag inkomen hebben kunnen ze via de gemeente de Ooievaarspas aanvragen voor hun kind.

Met deze Ooievaarspas kan een deel (€ 125) van de ouderbijdrage betaald worden. Dat kan door de pas op school te laten scannen, vandaar het dringend verzoek de Ooievaarspas, wanneer uw kind die heeft, mee te geven en die aan het begin van het schooljaar te laten scannen bij de balie op school.

Het restant van de ouderbijdrage komt voor uw eigen rekening.

 

Voor overige (financiële) regelingen verwijzen we u naar de website van de gemeente waarin de leerling woont.

 

Chromebooks

Sinds schooljaar 2018-2019 beschikken de leerlingen van leerjaar 1 over een, op vrijwillige basis zelf aangeschaft, eigen Chromebook. Ieder nieuw schooljaar daarna komt er een leerjaar bij, waardoor met ingang van schooljaar 2021-2022 alle leerlingen over een eigen Chromebook beschikken.

Veurs Voorburg koopt deze Chromebooks niet centraal in, maar heeft een overeenkomst  afgesloten met The Rent Company B.V.

Ouder(s)/verzorger(s) hebben t.a.v. de aanschaf van een Chromebook de volgende keuzemogelijkheden met bijbehorende kosten:Chromebook A:

Dell 3100 - 11,6 inch Chromebook zonder touch scherm, met Easy4u zekerheidspakket, inclusief beschermhoes

Optie 1.           Koop: Netto aankoopprijs inclusief 3 jaar Easy4u zekerheidspakket     € 349,00         (inclusief BTW) eenmalig

Optie 2.           Koop: Netto aankoopprijs inclusief 4 jaar Easy4u zekerheidspakket     € 375,00         (inclusief BTW) eenmalig

Optie 3.           Huur: Easy4u huurabonnement op basis van 36 maanden                  € 9,90             (inclusief BTW) per maand

Optie 4.           Huur: Easy4u huurabonnement op basis van 48 maanden                  € 7,95             (inclusief BTW) per maand

 

 

Chromebook B:

Dell 3100 - 11,6 inch Chromebook met touch scherm, met Easy4u zekerheidspakket, inclusief beschermhoes

Optie 5:           Koop: Netto aankoopprijs inclusief 3 jaar Easy4u Total Care Pack     € 372,50          (inclusief BTW) eenmalig

Optie 6:           Koop: Netto aankoopprijs inclusief 4 jaar Easy4u Total Care Pack     € 398,50          (inclusief BTW) eenmalig

Optie 7:           Huur: Easy4u huurabonnement op basis van 36 maanden               € 10,55            (inclusief BTW) per maand

Optie 8:           Huur: Easy4u huurabonnement op basis van 48 maanden               € 8,50              (inclusief BTW) per maand

 

 

Indien leerlingen al over een Chromebook beschikken mogen ze daar gebruik van maken en is bovenstaande niet van toepassing.