15 23

Opleidingsschool

Veurs Voorburg participeert in het samenwerlingsverband van scholen in NOD Haaglanden.NOD Haaglanden: opleidingsschool

NOD Haaglanden is een opleidingsschool in de regio Den Haag welke zich ten doel stelt om de kwaliteit van docenten (in opleiding) in de regio Haaglanden te versterken door hen in gezamenlijkheid op te leiden en te professionaliseren en door hen te binden aan de onderwijssector in de regio Haaglanden.

Binnen dit samenwerkingsverband van lerarenopleidingen en scholen worden studenten voor een belangrijk deel van hun opleiding op de werkplek opgeleid. De NOD-scholen vormen samen een diverse en kleurrijke leeromgeving.

Binnen NOD Haaglanden worden studenten voor een belangrijk deel van hun opleiding opgeleid op de werkplek. De onderwijspraktijk op de NOD-scholen wordt benut als een krachtige leeromgeving, waardoor studenten de gelegenheid krijgen om hun competenties te ontwikkelen in een authentieke situatie.

De scholen:

 • Veurs Voorburg (vmbo): kleinschalige, kleurrijke vmbo-school met speciale aandacht voor de ontwikkeling van ieders talenten.
 • Edith Stein College (ISK, mavo, havo, vwo): gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen waarvan de wortels niet Nederlands zijn, veelkleurig in leerlingenpopulatie en onderwijsaanbod.
 • College St. Paul (lwoo): school voor leerlingen met leerwegondersteuning, biedt specialistische hulp om leerlingen te helpen bij het inhalen van leerachterstand en omgaan met problemen.
 • Montaigne Lyceum (vmbo kader, mavo, havo, atheneum, gymnasium): gespecialiseerd in domeinonderwijs en het werken aan (onderzoeks)projecten.
 • Johan de Witt Scholengroep (ISK, praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo): biedt diplomagericht en uitdagend onderwijs aan een veelkleurige leerlingenpopulatie (‘the only way is up’).
 • Haags Montessori Lyceum (mavo, havo, atheneum en gymnasium): gespecialiseerd in montessori onderwijs: zelfstandig leren met je hoofd, je hart en je handen betekent dat er naast kennis gewerkt wordt aan sociale en praktische vaardigheden en er veel ruimte is voor samenwerken, creativiteit, eigen initiatieven en ideeën.
 • Wateringse Veld College (mavo, havo, atheneum, gymnasium): gespecialiseerd in domeinonderwijs, biedt een tweetalige atheneum- en gymnasiumopleiding, veelkleurig en veel oog voor differentiatie.

 

De lerarenopleidingen:

 • Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Lerarenopleidingen (hbo): focus op vakmanschap en meesterschap; de samenwerking met het werkveld staat voorop.
 • Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes (hbo): gespecialiseerd in blended learning; een mix van contactonderwijs, werkplekleren en een digitale leeromgeving. De praktijk staat centraal door middel van intensieve samenwerking met het werkveld.
 • Universiteit Leiden, ICLON (master, educatieve minor): veel aandacht voor verbinding praktijk, wetenschap en professionele ontwikkeling, in nauwe samenwerking met het werkveld.
 • TU Delft, gespecialiseerd in het opleiden van docenten voor de bèta-vakken, tweejarige master bestaande uit een vakwetenschappelijk en beroepsgericht deel.

 

Video-opnamen in het kader van de opleidingsschool NOD Haaglanden

Onze school maakt deel uit van een netwerk van zeven scholen voor voortgezet onderwijs, twee lerarenopleidingen Hoger Beroepsonderwijs en twee universiteiten. Dit netwerk, ‘opleidingsschool NOD Haaglanden’ stelt zich ten doel om gezamenlijk docenten op te leiden.

In het kader van opleidings- en professionaliseringsdoeleinden van deze docenten in opleiding, kunnen op de school video-opnamen worden gemaakt in klassen. Omdat hierbij mogelijk leerlingen in beeld komen, wordt voor het maken van deze video-opnamen door de school aan ouders toestemming gevraagd. Die toestemming wordt verleend door het invullen en ondertekenen van een toestemmingsformulier.

Voor leerlingen vanaf 16 jaar geldt dat zij zelf toestemming kunnen geven. Voor leerlingen jonger dan 16 jaar geldt dat toestemming aan de ouders wordt gevraagd. Er worden alleen video-opnamen gemaakt van een leerling indien hier toestemming voor is verleend door ouder of leerling.

Klik hier om het toestemmingsformulier te downloaden.