10 23

Toetsing en beoordelingWanneer er leerstof wordt opgegeven die in twee of meer lessen is behandeld, noemen we dat een proefwerk of toets. Een proefwerk of toets moet minstens een week van tevoren worden opgegeven. Het woord “proefwerk” of “toets” wordt er bijgezet. Per dag mogen er niet meer dan twee proefwerken of toetsen en in totaal vier beoordelingsmomenten worden opgegeven.

Wanneer de leerling een proefwerk of andere toets niet heeft gemaakt, zorgt hij / zij er zelf voor dat het wordt ingehaald door een afspraak te maken met de docent.
De docent beoordeelt of de leerling een geldige reden voor afwezigheid heeft. De docent kan besluiten dat voor het proefwerk of andere toets het cijfer 1 wordt gegeven. Een gegeven 1 telt mee voor het eindgemiddelde.

 

ONVOLDOENDE GEGEVENS (OG) - GEEN GEGEVENS (GG)

Wanneer leerlingen toetsen en beoordelingen niet of onvoldoende hebben gemaakt en/of hebben ingeleverd, kan er in plaats van een cijfer een ‘’Onvoldoende Gegevens” (OG) op het rapport komen te staan. Het gemiste werk moet alsnog worden ingehaald om een rapportcijfer te krijgen. Om bevorderd te worden, mag er geen OG blijven staan.
Wanneer aan het einde van een periode het werk niet is ingehaald, afgemaakt of is ingeleverd, moet de leerling eerst het werk thuis afmaken. Na beoordeling van het gemaakte werk kunnen de lessen weer gevolgd worden.
Wanneer leerlingen toetsen en beoordelingen niet of onvoldoende gemaakt en/of ingeleverd hebben door langdurige afwezigheid door bijv. ziekenhuisopname of ziekte, kan een leerling “Geen Gegevens” (GG) voor een vak op het rapport krijgen. Het gemiste werk (of een gedeelte daarvan) hoeft niet ingehaald te worden. Om bevorderd te worden mag GG blijven staan.

 

CIJFERS INZIEN DOOR OUDER(S)/VERZORGER(S): MAGISTER

U kunt de prestaties en de aan/afwezigheid van uw zoon/dochter volgen en controleren op Magister. Dit is een schoolsysteem waarin wij de behaalde cijfers zetten, de afwezigheid met de reden en ook de gegevens als naam, adres en woonplaats. Ieder schooljaar krijgt u een brief met uitleg en een eigen wachtwoord.