9 23

Leerwegen en hun profielen

Onze school verzorgt het onderwijs in de volgende leerwegen met bijbehorende profielen. 

 • Leerwegen

  • vmbo basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
  • vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
  • vmbo gemengde leerweg (GL)
  • vmbo theoretische leerweg (TL)

  Veurs Voorburg heeft ervoor gekozen de GL en TL samen te voegen tot GTL.

   

 • Profielen 

   

   BBL  

   KBL   

   GTL  

  Economie en Ondernemen

  X

  X

   

  Zorg en Welzijn

  X

  X

         

  Technologie (alleen nog in leerjaar 4) 

   

    

  X

  Dienstverlening en Producten

     

  X