3 23

Voorwoord

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Dit is de digitale schoolgids voor het schooljaar 2018-2019. In deze gids is de belangrijke informatie over onze school en de organisatie van het schooljaar opgenomen. De informatie uit deze schoolgids is een aanvulling op de informatie van onze website. 

Veurs Voorburg is een kleine school voor VMBO. Kleinschaligheid is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Hierdoor leren leerlingen en personeelsleden elkaar snel kennen. Je gekend weten is belangrijk voor iedereen. Als iemand je naam weet en gebruikt, maakt dat de relatie beter.

Veurs Voorburg is een goede school. In dat oordeel worden we gesteund door leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), medewerkers, de onderwijsinspectie en velen buiten de school. Ook voor dit schooljaar heeft zich weer een groot aantal leerlingen zich aangemeld. Als ouder/verzorger heeft u daarmee een goede keuze gemaakt.

Deze schoolgids beschrijft de huidige situatie. De schoolleiding heeft het recht om gedurende het schooljaar zaken te wijzigen (in sommige gevallen in overleg met de MR). Over belangrijke zaken wordt u tijdig, digitaal, geïnformeerd.

De medewerkers van Veurs Voorburg hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen.

Door het talent van de leerlingen te benutten, wordt ernaar gestreefd het maximale uit hen te halen. Natuurlijk zijn dat goede cijfers op een rapport. We vinden het echter minstens zo belangrijk dat ze respectvol met elkaar en het personeel (leren) omgaan, dat ze plezier hebben met elkaar en dat wij trots op hen kunnen zijn en zij op onze school.

Wij zijn een veilige school waar je met jouw talent en ons goed onderwijs met elkaar leert om verder te komen’.

Ik wens iedereen een heel goed schooljaar toe.

Namens het team,

 

Remco Hulsbergen en Korneel van den Bulck,

directie