4 23

Missie, kernwaarden en Visie Veurs Voorburg

Hier staan wij voor!Missie: ‘Wij zijn een veilige school waar je met jouw talent en ons goed onderwijs met elkaar leert om verder te komen’.

 

Hieraan ten grondslag liggen vijf kernwaarden:

  • Professioneel
  • Samen
  • Talent
  • Betrokken
  • Kwaliteit

 

Visie:   ‘Met ieders talent werken aan de toekomst’.