Welkom op Veurs Voorburg, een veilige, kleinschalige en gezellige school voor voortgezet onderwijs in Leidschendam-Voorburg. Ons onderwijs is van goede kwaliteit en wordt gegeven door bevoegd en goed gekwalificeerd personeel. Een leerling van Veurs Voorburg leert op school te ontdekken welke talenten hij/zij heeft. Naast, natuurlijk, het behalen van een diploma, is het (door)ontwikkelen van deze talenten één van onze doelstellingen.

Op Veurs Voorburg vind je alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). In de bovenbouw van het beroepsonderwijs (basisberoepsgerichte leerweg & kaderberoepsgerichte leerweg) kun je kiezen uit de profielen ‘Zorg & Welzijn’ of ‘Economie en Ondernemen’. Voor de gemengde leerweg en theoretische leerweg bieden we in de bovenbouw het profiel ‘Dienstverlening en Producten’ aan.